[us_page_title align=”center” description=”1″]
”Tohnissa on hiihtokoulu, olipa kesä, talvi tai joulu. Siellä mennään kovaa, lujaa, Tohnin äijän karjakujaa.”

Tohninmäen Talo on entinen Tohnin koulu, joka toimi 74 vuotta opinahjona. Töysän kunnanvaltuusto päätti 17.12.2008 Tohnin koulun lakkauttamisesta. Koulutoiminta loppui kevätlukukauden 2009 jälkeen.
Syynä koulun lakkauttamiseen oli oppilasmäärän väheneminen ja kunnan säästötarpeet. Ennusteen mukaan koulussa olisi ollut seuraavana syksynä 15 oppilasta ja oppilasmäärä olisi vähentynyt edelleen.
Tohnin koulun vakinaiselle opettajalle löytyi työtä kunnan muilla kouluilla.

Tohnin koulusta tuli yksi tarjous
Tohnin koulu laitettiin myyntiin syksyllä v. 2009. Tarjoukset koulun ostosta piti jättää syyskuun loppuun mennessä ja määräaikaan mennessä Tohnin koulukiinteistöstä saatiin yksi ostotarjous. Kiinteistö päätettiin myydä Marika ja Jani Kaukolalle.

Marika Kaukola perusti toiminimen vuonna 2010 ja kiinteistö tunnetaan nykyään nimellä Tohninmäen Talo. Nimi tulee talon sijainnista Töysän Tohninmäellä.

Tohnin koulun historiaa
Töysän kunnanvaltuusto valitsi rakennettavaa Tohnin koulua varten ensimmäisen johtokunnan v. 1932. Johtokunnalle annettiin valtuudet etsiä ja ostaa koululle tontti. Niinpä tontti ostettiin Verneri ja Iida Keskiseltä, jotka ovat talon isännän isoisovanhempia. Tohnin koulu sijaitsee kauniilla paikalla Tohnin mäen laella, joka on yksi korkeimmista, asutuista mäistä Etelä-Pohjanmaalla. Sen huippu kohoaa 224 m merenpinnasta.

Koulun rakensivat kouluhallituksen tyyppipiirustusten mukaisesti Einari ja Kustaa Koivisto Alavudelta ja töysäläiset Matti Autio ja Juha Tuovila. Koulu valmistui suunitelmien mukaisesti v. 1935.

Halukkaita uuden koulun opettajiksi oli paljon. Kahta naisopettajan paikkaa haki peräti 86 henkilöä. Valituiksi tulivat Hilma Isotalo o.s. Ruismäki Kuortaneelta ja Elli Fräntilä Töysästä. Hilma Isotalo olikin koulun opettajana aina eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 1971 asti.

Hilma Isotalo muistetaan kylällä hyvänä opettajana, joka monella tavalla osallistui kylän rientoihin. Olipa häät, hautajaiset tai muita perhejuhlia, aina opettaja Isotalo kutsuttiin mukaan, useimmiten hän myös piti siellä pienen, lämminhenkisen puheen. Hänen aikanaan ja ansiostaan, Tohnin koulu on ollut ”hiihtokoulu”. Sieltä on aina tullut pitäjän parhaat koululaishiihtäjät. Opettaja Hilma Isotalon ajalta on peräisin erään silloisen oppilaan kirjoittama runo:
”Tohnissa on hiihtokoulu, olipa kesä, talvi tai joulu. Siellä mennään kovaa, lujaa, Tohnin äijän karjakujaa.”

Tohnin 2-opettajaisen koulun oppilasmäärä on ollut suurimmillaan yli 80 oppilasta. Koulua peruskorjattiin ja laajennettiin v.1961. Tuolloin pidettiin koululla suuret juhlat ja samalla vietettiin kunnan koululaitoksen 70-vuotisjuhlia.

timeline_pre_loader
HISTORIA - AIKAJANA

1932

Töysän kunnanvaltuusto ostaa koululle tontin.

1935

Koulu valmistuu.

Tohnin koulu vuonna 1936

kuva tohnin koulusta

1935 - 1952

Kahta naisopettajan paikkaa hakee 86 henkilöä – valituiksi tulevat Hilma Isotalo ja Elli Fräntilä.

1935 - 1952

Tohnin koulun kovia hiihtäjiä vuodelta 1938.

1960

Koulu saa ensimmäisen miesopettajan, Eino Kuokkasen.

1961- 1962

Koulun peruskorjaus ja laajennus. Kunnan koululaitoksen 70-vuotisjuhlat. Koulun oppilasmäärä yli 80.

2008

Kunnanvaltuusto päättää koulun lakkauttamisesta – syynä oppilasmäärän väheneminen ja kunnan säästötarpeet.

2009

Kiinteistö myydään ainoan ostotarjouksen tehneille Marika ja Jani Kaukolalle. 

2010

Marika Kaukola perustaa toiminimen ja kiinteistö tunnetaan nykyään nimellä Tohninmäen Talo. 
Valikko